وبلاگ ما

جلد بیمه نامه چیست؟

جلد بیمه نامه تولیدی جلد مدارک تک جلد
دفاتر بیمه برای ارائه بیمه نامه به مشتریان خود عموما از کاورهای چرمی و یا طلقی استفاده میکنند که به آن جلد بیمه نامه میگویند. تک جلد به عنوان واحد تخصصی تولید جلد بیمه نامه ارائه دهنده خدمات جلد بیمه نامه میباشد. انواع جلد بیمه نامه عم از جلد بیمه…