جلد بیمه نامه تولیدی جلد مدارک تک جلد

جلد بیمه نامه چیست؟

دفاتر بیمه برای ارائه بیمه نامه به مشتریان خود عموما از کاورهای چرمی و یا طلقی استفاده میکنند که به آن جلد بیمه نامه میگویند. تک جلد به عنوان واحد…