جلد بیمه نامه ماموت با چاپ داغی نمایندگی ابراهیم زاده

جلد بیمه نامه ثالث

کد محصول 202

جنس چرم ماموت

چاپ داغی

برای چاپ نیاز به کلیشه میباشد

دارای چهار برگ سوزنی در وسط کار

دو جیب در طرفین چسبیده به جلد

جلد بیمه نامه ثالث یکی از فاکتورهای مهم آن چاپ آن است. این جلد بیمه نامه ای که به عنوان نمونه جلد مدارک ثالث مشاهده میفرمایید از جنس چرم ماموت و با چاپ داغی است. چاپ داغی از نظر دید نسبت به چاپ طلاتوگود دید بصری کمتری دارد. اما از وویژگی های بارز این چاپ تغییر رنگ ندادن است. چوت بشکل داغی اطلاعات شما حفر میشود و رنگی در کار نیست تا بعد از مدتی بخواهد تغییر رنگ دهد. چاپ داغی یکی از ماندگارترین چاپ ها میباشد.