جلد بیمه ثالث ماموت با چاپ نمایندگی بانی

جلد بیمه نامه ثالث

کد محصول 201

جنس چرم ماموت

چاپ طلاتوگود (طلاکوب + داغی)

برای چاپ نیاز به کلیشه میباشد

دارای چهار برگ سوزنی در وسط کار

دو جیب در طرفین چسبیده به جلد

جلد مدارک ثالث نماینده بیمه پاسارگاد با چاپ طلاتوگود. یکی از تفاوت های این جلد با دیگر جلدهای هم رده خودش تغییر زاویه کلیشه برای چاپ میباشد.

بنا به پیشنهاد تک جلد و همچنین انتخاب و تایید نماینده بیمه پاسارگاد، کلیشه به صورت افقی طراحی شد که میتواند در نوع خودش تفاوت ایجاد کرده باشد.

اگر پیشنهادی برای کلیشه خود دارید، با ما مطرح کنید.