جلد بیمه عمر ماموت با چاپ داغی

جلد بیمه نامه عمر

کد محصول 101

جنس چرم ماموت

چاپ داغی

برای چاپ نیاز به کلیشه میباشد

دارای دو برگ طلقی بصورت پله

فروش بیمه عمر یکی از پرچالش ترین فروش نمایندگان بیمه است. بیمه عمر عموما بعد از چندین جلسه مذاکرات حضوری و متقاعد سازی و نیازسنجی بیمه عمر فروخته میشود. برای همین پس از فروش بیمه عمر، باید مدارک بیمه نامه در جلدی متفاوت ارائه شود.

بیمه عمر جزء بیمه نامه هایی است که مدت بیمه نامه طولانی است و باید مدارک بیمه نامه سالیان سال بدرستی و سلامت حفظ شود. از این جلدی که تولید کرده ایم از چرم ماموت و با مقوای ضخیم است. همچنین برای چاپ روی این جلد بنا به دو دلیل مهم داغی اجرا میشود. اول اینکه بیمه نامه عمر به صورتی نیست که مدام در دید باشد که بخواهیم از دید بصری طلاکوب استفاده کنیم و همچنین مدت استفاده از این جلد طولانیست و ماندگاری اطلاعات شما به عنوان یک مشاور بیمه برروی جلد دارای اهمیت بسیار زیاد است و چاپ داغی از ماندگارترین چاپ ها میباشد.