جلد بیمه نامه بدنه یا آتش سوزی

جلد بیمه نامه بدنه

کد محصول 232

جنس چرم ماموت

چاپ طلاکوب

برای چاپ نیاز به کلیشه میباشد

دارای چهار برگ سوزنی بصورت پله ای

بیمه های مختلف از جمله بیمه ایرن، البرز، آسیا، پاسارگاد و دیگر شرکت های بیمه برای بیمه آتش سوزی و همچنین بیمه بدنه خود نیاز به یک جلدی دارند که کمی از ثالث بزرگتر و محکم تر باشه. جلدی که به عنوان نمونه جلد بیمه نامه بدنه مشاهده میفرمایید هم برای بیمه آتش سوزی کاربرد دارد و هم مسئولیت و هم بیمه بدنه. جلد بیمه آتش سوزی دارای چهار برگ پله ای است و بیمه نامه را بسیار مناسب و شیک حفظ میکند تا برگه بیمه نامه آسیب نبیند. چاپ روی جلد بیمه نامه بدنه یا آتش سوزی میتواند طلاکوب یا داغی باشد.