جلد بیمه نامه ثالث با چاپ داغی پشت کار

جلد بیمه نامه ثالث

کد محصول 201

جنس چرم ماموت

چاپ طلاتوگود (طلاکوب + داغی)

برای چاپ نیاز به کلیشه میباشد

دارای چهار برگ سوزنی در وسط کار

دو جیب در طرفین چسبیده به جلد

یک جای مدارک ثالث بسیار زیبا با چرم ماموت. جلد ثالث ماموت با چاپ طلاتوگود روی کار و به سفارش مشتری چاپ داغی پشت جلد.

چهار برگ سوزنی در جلد ثالث بکار رفته که دارای خط وسط برای جای کارت.