جلد طلقی تمام رنگی بیمه آسیا

جلد بیمه نامه ثالث

کد محصول 204

جنس طلقی

چاپ افست (تمام رنگی)

برای چاپ نیاز به طراحی میباشد

دارای چهار برگ سوزنی در وسط کار

دو جیب در طرفین چسبیده به جلد

اگر قصد انتخاب و بررسی جلدهای طلقی را دارید باید بگوییم که جلدهای طلقی دارای برد تبلیغاتی خوبی میباشند.

یعنی با نوع طراحی که انجام میشود و به کمک صنعت چاپ افست تمام رنگی میتوانید تبلیغات موثری در جلد بیمه نامه طلقی خود ایجاد کنید.

جلد بیمه نامه طلقی که مشاهده میفرمایید مربوط به نمایندگی بیمه آسیا میباشد.